Prihlásenie
             
Študentská rada vysokých škôl
99 Používateľ(ia):
Podmienky vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania

Fotografia Člen ŠRVŠ Ostatné
Adam Novak
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 357
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Adrián Kiss
Funkcia: Delegát / Tajomník pre akademické záležitosti
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 392
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Andrea Fejova
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 353
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
RNDr. Andrea Novomeská, PhD.
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 368
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 6 mesiacmi
Ing. Antonin Šiser
Funkcia: Delegát
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 337
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Askar Gafurov
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 352
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 2 mesiacmi
Martin Trautenberger
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita vo Zvolene
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 345
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Ing. Ondrej Bajza
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita vo Zvolene
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 366
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 9 mesiacmi
Bc. Bálint Lovász
Funkcia: Delegát / Predseda ŠRVŠ
Škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 1562
Počet príspevkov: 2
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 19 mesiacmi
Barbora Mišovičová
Funkcia: Delegát
Škola: Trnavská univerzita v Trnave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 333
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Ľubomír Šottník
Funkcia: Delegát
Škola: Trnavská univerzita v Trnave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 1126
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 10 mesiacmi
Bc. Marcel Bim
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 354
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 7 mesiacmi
Daniel Čurilla
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita vo Zvolene
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 347
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 6 mesiacmi
Daniela Šmidová
Funkcia: Delegát
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 348
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Dávid Ečegi
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 348
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 9 mesiacmi
Demian Boška
Funkcia: Delegát
Škola: Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 355
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Denisa Meszárošová
Funkcia: Delegát / Člen volebnej a madátovej komisie
Škola: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 385
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Jozef Ivan
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 337
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Dominik Šebák
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 336
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 9 mesiacmi
Anton Durčák
Funkcia: Delegát
Škola: Katolícka univerzita v Ružomberku
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 325
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 8 mesiacmi
Dominik Dzurňák
Funkcia: Delegát
Škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 313
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Elena Štefancová
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 332
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 20 dňami
Bc. Tomáš Forgáč
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 330
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
František Kňazovič
Funkcia: Delegát
Škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 335
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 9 mesiacmi
Hedviga Ďurdinová
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 338
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 7 mesiacmi
Bc. Tomáš Hegyi
Funkcia: Delegát
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 313
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 5 mesiacmi
Pavla Viktória Imrichová
Funkcia: Delegát
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 332
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 8 mesiacmi
Marek Ištók
Funkcia: Delegát / Člen právnej komisie
Škola: Katolícka univerzita v Ružomberku
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 342
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Mgr. Ivan Vasiľovský
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 324
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Jakub Šak
Funkcia: Delegát
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Sociálne záležitosti
Návštevy: 2131
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 17 mesiacmi
Bc. Jakub Pikna
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 342
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Jakub Dančo
Funkcia: Delegát / Člen kontrolnej rady
Škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Práca s verejnosťou
Návštevy: 377
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 9 mesiacmi
Andrej Jakúbek
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 311
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Jana Kuricová
Funkcia: Delegát
Škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 302
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Jela Abasová
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 321
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Jozef Čvapek
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 1574
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 3 rokov
Ing. Jozef Kubás
Funkcia: Delegát
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 316
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Juliana Minariková
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 311
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Karolína Kabátová
Funkcia: Delegát
Škola: Trnavská univerzita v Trnave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Zahraničné záležitosti
Návštevy: 2185
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 4 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 12 mesiacmi
Bc. Katarína Galajdová
Funkcia: Delegát
Škola: Trnavská univerzita v Trnave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Akademické záležitosti
Návštevy: 1118
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 10 mesiacmi
Klaudia Vašinová
Funkcia: Delegát
Škola: Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o. , odborná vysoká škola
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 526
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 16 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Jana Krídlová
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 2607
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 4 rokov
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Kristián Simonides
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 329
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 6 mesiacmi
Miroslava Kusinová
Funkcia: Delegát
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 336
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Lenka Kubisová
Funkcia: Delegát
Škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Sociálne záležitosti
Návštevy: 1256
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 19 mesiacmi
Lukáš Žiačik
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 323
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Lukáš Rudolf
Funkcia: Delegát
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 323
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Mgr. Matej Martovič
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Práca s verejnosťou
Návštevy: 1792
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 4 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 12 mesiacmi
Miroslava Poláčková
Funkcia: Delegát
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 315
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 9 mesiacmi
Martin Demeš
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 326
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Marek Cipel
Funkcia: Delegát
Škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 1334
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 2 rokov
Ing. Marek Marcin
Funkcia: Delegát
Škola: Katolícka univerzita v Ružomberku
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 569
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 16 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 11 mesiacmi
Marek Lauko
Funkcia: Delegát
Škola: Katolícka univerzita v Ružomberku
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 311
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 7 mesiacmi
Mgr. Mária Barteková
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Akademické záležitosti
Návštevy: 1174
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 12 mesiacmi
Ing. Mária Holovičová
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 334
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Mgr.Martin Lichý
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 354
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Matej Huska
Funkcia: Delegát
Škola: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 459
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 14 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Ing. Matej Kadlic
Funkcia: Delegát
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 339
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 5 mesiacmi
Bc. Tomáš Malec
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Vnútorné záležitosti
Návštevy: 1010
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 18 mesiacmi
Ing. Michaela Jánošová
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Práca s verejnosťou
Návštevy: 1762
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 4 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 12 mesiacmi
Ing. Michal Ivančák
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Práca s verejnosťou
Návštevy: 1304
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 7 mesiacmi
Mgr.Michal Králik
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 323
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Milan Švolík
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 305
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Miroslav Klucho
Funkcia: Delegát / Tajomník pre financie
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 1329
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 11 mesiacmi
Michaela Miženková
Funkcia: Delegát / Člen volebnej a madátovej komisie
Škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 332
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Matej Škuláň
Funkcia: Delegát / Člen kontrolnej rady
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 595
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 16 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 11 mesiacmi
Natália Mulinová
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Zahraničné záležitosti
Návštevy: 720
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 2 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 11 mesiacmi
Natália Denciová
Funkcia: Delegát
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 237
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 7 mesiacmi
Nicole Stehlíková
Funkcia: Delegát / Tajomník pre vnútro
Škola: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 360
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 9 mesiacmi
Mário Obročník
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 262
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Martin Odraščin
Funkcia: Delegát / Predseda Valného zhromaždenia ŠRVŠ
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 360
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 8 mesiacmi
Patricia Vieren
Funkcia: Delegát
Škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 236
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
David Packa
Funkcia: Delegát / Člen kontrolnej rady
Škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 355
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Katarína Pagáčová
Funkcia: Delegát
Škola: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 229
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Pavol Čurilla
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 267
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 8 mesiacmi
Marcel Paľovčík
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 256
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 9 mesiacmi
Ing. Patrícia Mariničová
Funkcia: Delegát / Člen kontrolnej rady
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 1029
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 12 mesiacmi
Patrik Bilský
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 241
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Ing. Peter Beňo
Funkcia: Delegát / Podpredseda ŠRVŠ
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 1923
Počet príspevkov: 2
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 4 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 11 mesiacmi
Peter Béreš
Funkcia: Delegát / Člen právnej komisie
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 361
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Pavol Pilař
Funkcia: Delegát
Škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 2186
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 4 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 3 rokov
Simona Wolaschková
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 568
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 17 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 12 mesiacmi
Samuel Pecka
Funkcia: Delegát / Člen právnej komisie
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 382
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Sabína Slováková
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 210
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Samuel Hyravý
Funkcia: Delegát / Tajomník pre zahraničie
Škola: Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 371
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 6 mesiacmi
Alžbeta Serdelová
Funkcia: Delegát
Škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 234
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Dušan Siman
Funkcia: Delegát / Podpredseda Valného zhromaždenia ŠRVŠ
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 698
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 2 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 6 mesiacmi
Bc. Dalibor Steinhauser
Funkcia: Delegát / Člen kontrolnej rady
Škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 559
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 15 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 7 mesiacmi
Filip Šuran
Funkcia: Delegát / Člen právnej komisie
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 376
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 6 mesiacmi
Tomáš Palágyi
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 228
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Tatiana Valková
Funkcia: Delegát
Škola: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 223
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Veronika Martiniaková
Funkcia: Delegát / Člen volebnej a madátovej komisie
Škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 670
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 2 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 12 mesiacmi
PharmDr. Veronika Sivová
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 1151
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 2 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 18 mesiacmi
RNDr. Eva Viglašová
Funkcia: Delegát / Tajomník pre sociálne záležitosti
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 345
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Viktória Martinková
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 214
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Alexander Kováč
Funkcia: Delegát / Člen volebnej a madátovej komisie
Škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Akademické záležitosti
Návštevy: 1411
Počet príspevkov: 2
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 12 mesiacmi
Martin Zapotocký
Funkcia: Delegát
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 212
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Daniel Zigo
Funkcia: Delegát / Člen právnej komisie
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 354
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Peter Zubaľ
Funkcia: Delegát / Tajomník pre vzťahy s verejnosťou
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 377
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 9 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 6 mesiacmi

Webhosting a support pre srvs.sk zabezpečuje Študentský cech strojárovŠtudentský cech strojárov